Tunne- ja vuorovaikutustaitojen koulutus


Kehity ja kuki: vuorovaikutusta voi oppia

Saatko sanottua asiasi, maltatko kuunnella?
Miten pärjäät tunteittesi kanssa?
Rohkenetko käsitellä ristiriitoja?

Jokainen voi oppia tulemaan paremmin toimeen itsensä ja toisten kanssa. Sillä on väliä, miten puhumme itsellemme ja toisillemme. Myös sillä on väliä, kuunteleeko toista ja tuleeko itse kuulluksi. Ristiriitatilanteissa puhumisen ja kuuntelemisen tärkeys vain korostuu.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen koulutuksissa opit

 • Tunnistamaan, ilmaisemaan ja säätelemään tunteitasi sekä kuuntelemaan itseäsi
 • Ilmaisemaan itseäsi tavoilla, jotka vähentävät väärinkäsityksiä.
 • Konkreettisia tapoja kuunnella – yhteistyö helpottuu, läheisyys lisääntyy.
 • Käyttämään rakentavia ongelmanratkaisumenetelmiä hankalissa tilanteissa, myös arvoristiriidoissa.

Hyvät ihmissuhteet ja ihmisen kosketus omiin tunteisiinsa ovat merkittäviä hyvinvointia luovia tekijöitä elämässä, niin työssä kuin vapaalla. Omaan ja työyhteisön tunnetaitavuuteen ja vuorovaikutusosaamiseen kannattaa siis panostaa. Toimintakulttuurilla on väliä.

Koulutuksia voi hyödyntää

 • Osana koulutusohjelmia sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta
 • Oppina työyhteisöjen ja yhdistysten kehittämis- ja työhyvinvointipäivillä
 • Apuna päättäjille päätöksentekoon mm. koulutus- ja sotealoilla
 • Jaksoina tiimivalmennuksissa
 • Iloksi ja hyödyksi seminaareissa, tapahtumissa
 • Muulla tavoin – ethän epäröi ehdottaa, niin ideoidaan yhdessä.

Koulutuksissa kasvatetaan ituja parempaan kommunikaatioon.

Luennot, esitelmät ja workshopit

Aiheita mm.

 • Jaksaa, jaksaa vai jaksaako? – tunnetaidoista työhyvinvointia
 • Tunnetilanteiden turvallinen käsittely työyhteisössä
 • Tilannetajua ja taitoja työpaikan/koulun ihmissuhteisiin
 • Kolme työkalua tukemaan työpaikan ihmissuhteita
 • Nyt meni hermot! Tunnetaitoja yrittäjän/asiakastyön/esimiehen/… arkeen
 • Hyvinvoivan kouluyhteisön kehittäminen – aikuisten tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Kuuluuko? – esihenkilöt kuuntelun taitoja kehittämässä
 • Räätälöidyt sisällöt työyhteisön tarpeisiin
  • Perustuu sosioemotionaalisen oppimisen viitekehykseen, Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin ja tunneälytutkimukseen.

Toteutus

 • Lähi- tai verkkotyöskentelynä
 • Kesto: 45-90 min

Pyydä tarjous

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kurssit

Vahvistu vuorovaikutuksessa -kurssi 

Sisältö:

 • Otetta tunteisiin – mitä ovat tunnetaidot ja mitä hyötyä niistä on minulle?
 • Taitoa ja malttia kuunnella – kuunteluntaidot
 • Aktiivinen kuuntelu haastavissa tilanteissa
 • Väärinkäsityksiä vähemmäksi – selkeää puhetta minäviestein
 • Ongelmaan puuttuminen ja vastustuksen vastaanottaminen
  • Perustuu Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin ja dialogiseen ajattelutapaan

Toteutus

 • Lähi- tai etäopetuksena vuorovaikutteisesti ja kokemuksellisen oppimisen menetelmiä hyödyntäen
 • Kesto 5x2h=10h; mahdollisuus toteuttaa myös 3×3,3h

Pyydä tarjous

Toimiva koulu

Toimiva koulu on opettajille, ohjaajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille suunnattu käytännönläheinen kurssi koulun ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen edistämiseen. Se sopii kaikille kouluasteille alakoulusta korkeakouluihin.

Sisältö

 • Tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja kuuntelemaan
 • Selkeä itseilmaisu minäviestein
 • Kuunteleminen ja kuuntelemalla auttaminen
 • Rakentava ongelmatilanteisiin puuttuminen
 • Tarveristiriitojen ratkaisemistaidot
 • Arvoristiriitojen kunnioittava käsitteleminen

Toteutus

 • Lähiopetuksena vuorovaikutteisesti ja kokemuksellisen oppimisen menetelmiä hyödyntäen
 • 24h toteutettuna yhdessä sovittavalla tavalla

Toimiva koulu -kurssi kuuluu kansainväliseen Gordonin toimivat ihmissuhteet -kurssiperheeseen. Nämä kurssit ovat yhdysvaltalaisen psykologi Thomas Gordonin luomia, tutkittuja ja vuosikymmenten kokemuksella kehitettyjä vuorovaikutustaitojen koulutuksia. Toimiva koulu -kurssin teoreettinen viitekehys muodostuu Gordonin vuorovaikutusmallista, niin sanotusta käyttäytymisen ikkunasta, johon opiskeltavat vuorovaikutustaidot linkittyvät. Suomessa koulutustoimintaa koordinoi GTIry.

Pyydä tarjous

Vahvalla tiedolla ja vuorovaikutteisesti

Vieritä ylös