Palvelut

Vahvistumista vuorovaikutuksessa saat kokea kahden palvelun kautta: Työnohjaus tarjoaa sinulle/teille mahdollisuuden löytää tolkun tapoja työhön. Tunne- ja vuorovaikutuskoulutus tarjoaa sinulle/tiimillenne/yhteisöllenne työvälineitä rakentavaan ja rohkeaan vuorovaikutukseen.

Ajankohtaista:


Idullan lahjakortit ovat nyt tilattavissa:
Anna lahjaksi oivalluksia, huojennusta ja iloa!


Idullan iltakoulu alkaa!

Työnohjaus

Vahvistu ja verso: Oivalluksista hyvinvointiin

Kaipaatko ajatteluaikaa? Mietitkö muutosta? Haluatko kehittyä ja kehittää työtäsi?

Työnohjauksen tarkoituksena on tukea ihmistä hänen työssään. Yhteisessä keskustelussa käsittelemme niitä työelämää koskevia kysymyksiä, jotka juuri nyt kaipaavat selkiyttämistä ja ovat Sinulle tai työyhteisöllesi tärkeitä.

Työnohjauksessa saat ajan ja paikan pohtia työn herättämiä kokemuksia, kysymyksiä ja tunteita tavoitteellisesti. Yhdessä ajatellen saat jäsentää työtä, työroolia ja työyhteisöä. Syntyy oivalluksia eteenpäin ja helpotusta mieleen.

Kun päämäärät selkiytyvät, löytyy myös käytännön keinoja niiden saavuttamiseen. Tunnistat omia vahvuuksiasi ja ammatillinen identiteettisi kypsyy. Oppiminen ja kehittyminen hyödyttävät niin yksilöä, ryhmää kuin organisaatiotakin.

Työnohjauksessa kasvatetaan uusia ituja parempaan työelämään.

Työnohjaukset voidaan toteuttaa niin kasvotusten kuin verkon välityksellä. Kasvokkain tapaamme asiakkaan työpaikalla tai keltaisen rintamamiestalon ullakkohuoneessa, joka tarjoaa rauhallisen tilan irrottautua ja ajatella. Verkkovälitteisissä ohjauksissa käytämme tietoturvallisia yhteyksiä. Idulla palvelee paikallisesti Keski-Suomessa mutta myös muualla maassa.

Työnohjaukset ovat opiskelijahintaisia vuoden 2020 loppuun saakka.

Idullan työnohjaus on voimavarakeskeistä. Se nojaa tutkimusperustaisiin dialogisiin, narratiivisiin ja ratkaisukeskeisiin periaatteisiin ja menetelmiin.

Työnohjauskeskustelut ovat aina luottamuksellisia ja
noudattavat Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) eettisiä ohjeita.

– Lue lisää työnohjauksesta –

Yksilötyönohjaus
(45/60 min)

Haluatko pysähtyä pohtimaan työtäsi ja vahvistua oivalluksista?

Puhutaan lisää

Ryhmätyönohjaus
(90/120 min)

Kaipaatteko työparina suunnankirkastusta? Toivotteko tiiminä tai työyhteisönä uutta otetta yhteistyöhön ja työhön? Haluatteko oppia, kehittyä ja vahvistua organisaationa?

Puhutaan lisää

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen koulutus ja konsultaatio

Kehity ja kuki: vuorovaikutusta voi oppia

Saatko sanottua asiasi, maltatko kuunnella? Miten pärjäät tunteittesi kanssa? Toivotko tiimiin toimivuutta?

Jokainen voi oppia tulemaan paremmin toimeen itsensä ja toisten kanssa. Sillä on väliä, miten puhumme itsellemme ja toisillemme. Myös sillä on väliä kuunteleeko toista ja tuleeko itse kuulluksi. Ristiriitatilanteissa puhumisen ja kuuntelemisen tärkeys vain korostuu.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen koulutuksissa opit

 • Tunnistamaan, ilmaisemaan ja säätelemään tunteitasi sekä kuuntelemaan itseäsi
 • Ilmaisemaan itseäsi tavoilla, jotka vähentävät väärinkäsityksiä. Saat sanottua ajatuksesi, toiveesi ja tunteesi etkä jää jalkoihin
 • Konkreettisia tapoja kuunnella niin, että myös toinen kokee sinun kuuntelevan. Kuuntelemalla autat toista ja ymmärrät itsekin paremmin. Yhteistyö helpottuu. Läheisyys lisääntyy.
 • Käyttämään rakentavia ongelmanratkaisumenetelmiä hankalissa ja hermoja raastavissa tilanteissa. Vaikka asiat eivät heti ratkeaisikaan, pysytte paremmin samalla puolella etsiessänne tilanteeseen helpotusta.

Hyvät ihmissuhteet ja ihmisen kosketus omiin tunteisiinsa ovat merkittäviä hyvinvointia luovia tekijöitä elämässä, niin työssä kuin vapaalla. Omaan ja työyhteisön tunnetaitavuuteen ja vuorovaikutusosaamiseen kannattaa siis panostaa. Toimintakulttuurilla on väliä.

Koulutuksissa kasvatetaan ituja parempaan kommunikaatioon.

Tunne-ja vuorovaikutustaitokurssit

Kursseilla opitaan tunnetaitoja, selkeää itseilmaisua, kuuntelun taitoja sekä ristiriitojen rakentavaa käsittelyä.

Idullan iltakoulu
Idullan Iltakoulu tunne- ja vuorovaikutustaidoista koostuu viidestä erillisistä kurssijaksoista, joihin voi osallistua kerran, useamman kerran tai koko sarjana. Iltakoulu järjestetään sekä lähikoulutuksena että verkon välityksellä. Lue lisää Idulla iltakoulusta!

Räätälöidyt kurssit:

 • useampi tapaamiskerta – koska oppiminen on prosessi ja tarvitsette aikaa kokeilla, epäillä ja oppia
 • esim. 3 x 4 h tai sopimamme mukaan

  Puhutaan lisää

Gordonin toimivat ihmissuhteet -kurssit

 • Toimiva vuorovaikutus: 12 h yhteisöille, tiimeille ja työporukoille
 • Toimiva koulu: 24h opettajille, ohjaajille ja oppilashuollon ammattilaisille
 • Toimiva perhe: 24h kasvattajille ja vanhemmille

  Puhutaan lisää

Luennot, esitelmät, seminaarit ja työpajat

Esimerkkejä:

 • Tilannetajua työpaikan ihmissuhteisiin
 • Hyvinvointia tunnetaidoista
 • Kartta vuorovaikutuksen maastoon – kenen ongelmasta on kyse?
 • Paremmaksi kuuntelijaksi
 • Taitoja tarttua ongelmatilanteisiin
 • Dialogisuus työssä
 • Yhteisöllinen pedagogiikka

  Puhutaan lisää

Taitojen kehittämisen konsultaatio


Miten kehitätte tunne- ja vuorovaikutustaitoista yhteisöä teidän talossanne? Laitetaan viisaat päät yhteen ja laaditaan teidän ydintehtäväänne tukeva malli kehittää tavoitteellisesti ja arvioiden henkilöstön/yhteisön vuorovaikutusvalmiuksia.

Yhdessä ja osallisuudesta huolehtimalla syntyy vaikuttavaa ja mielekästä muutosta.
Sopii erityisesti aloille, joissa ihmisten kohtaamisen kyky ja laatu lisäävät tulosta.

Räätälöity kokonaisuus

 • Starttikäynti
 • Tilanteen kartoitus ja suunnittelun aloittaminen
 • Suunnittelu- ja toteutuskertoja tavoitteen ja sopimamme mukaan
 • Tulosten arviointi ja jatkosuunnitelmat

Puhutaan lisää

Vieritä ylös