Idullan UllaTutustutaan…


Olen koulutukseltani liikuntatieteiden tohtori pääaineenani liikuntapedagogiikka. Tutkimukseni ja opetukseni ovat kohdistuneet tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen osana ammattiosaamista. Olen myös Suomen Työnohjaajat ry:n hyväksymä koulutettu voimavarakeskeinen työnohjaaja.

Olen työskennellyt kaksi vuosikymmentä Jyväskylän yliopistossa, ensin lehtorina ja opettajankouluttajana, sittemmin yliopiston opetuksen kehittämispäällikkönä ja johtajana valtakunnallisessa opiskelijahyvinvointiin liittyneessä kehittämishankkeessa.

Taustaltani olen liikunnan- ja terveystiedon opettaja sekä opinto-ohjaaja. Olen toiminut vuorovaikutustaitojen ja pedagogisen kehittämisen kouluttajana opetus-, koulutus- ja kasvatusalojen lisäksi myös urheiluvalmennuksen ja liikunnan parissa.

Kaikille, jotka toivovat kättä pitempää ihmissuhteisiinsa, olemme yhdessä kollegan kanssa kirjoittaneet Toimiva vuorovaikutus-kirjan.


Idullan missio on edistää parempia ihmissuhteita Suomessa.Tarkoituksena on tukea ihmistä olemaan dialogissa, yhteydessä itsensä ja muiden kanssa. Itsen kohtaamisen ja hyvien ihmissuhteiden kautta vähenee henkinen yksinäisyys ja ilo lisääntyy.

Oma koulutukseni

Liikuntatieteiden tohtori (liikuntapedagogiikka).

Opinto-ohjaaja

Työnohjaaja ja prosessikonsultti
STOry (Suomen Työnohjaajat ry)

Opettajan pedagogiset opinnot, kasvatustieteen aineopinnot, aikuiskasvatuksen perusopinnot, psykologian perusopintoja, lähiesimiesvalmennus

Gordonin toimivat ihmissuhteet -kurssien kouluttaja

Erätauko-ohjaaja

Työkokemus

IDUlla Consulting , yrittäjä, omistaja

Voimavarakeskeinen työnohjaaja, Idulla Consulting

Opetuksen kehittämispäällikkö, Jyväskylän yliopisto (JY)

Hankejohtaja OHO! (Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa) -kehittämishankkeessa

Pedagoginen koordinaattori, JY

Liikunnan pedagogiikan lehtori opettajankoulutuslaitoksessa, JY

Suomen Olympiakomitean Valmentajien osaamisohjelma -yhteistyöfoorumin jäsen

Tutkija: tutkimuskohteena tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen ja koulutus (mm. pedagogiset menetelmät) sekä korkeakouluopetuksen kehittäminen

Liikunnan ja terveystiedon lehtori ja opinto-ohjaaja yläkoulussa ja lukiossa

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttajana valmentajien ammattitutkintokoulutuksessa ammattikorkeakouluissa ja urheiluopistoissa sekä urheilun lajiliitoissa

Gordonin toimivat ihmissuhteet -kouluttaja

Viimeaikaisia julkaisuja:


Talvio, M. & Klemola, U. (2017)
Toimiva vuorovaikutus.
Jyväskylä: PS-kustannus

Mäkinen, T., Kostiainen, E. & Klemola, U. 2022.
Significant in life – Core learning outcomes of a social and emotional course in physical education teacher education.
Teoksessa M. Talvio & K. Lonka, International Approaches to Promoting Social and Emotional Learning in Schools.
New York, NY: Routledge – Taylor & Francis Group, DOI: 10.4324/9781003093053

Klemola, U., Ikäheimo, H. & Hämäläinen, T. (toim.) (2020).
OHO-opas – opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin.
Lataa klikkaamalla tästä

Myös Klemola, U. (2020)
Yhteisöllisen pedagogiikan koulutussarja opettajille, ohjaajille ja opiskelijoille.

Klemola, U. (2009)
Opettajaksi opiskelevien vuorovaikutustaitojen
kehittäminen liikunnan aineenopettajakoulutuksessa.

Studies in sport, physical education and health 139. Jyväskylän yliopisto. Akateeminen väitöskirja.
Lataa klikkaamalla tästä

Vieritä ylös