Idullan UllaTutustutaan…


Olen koulutukseltani liikuntatieteiden tohtori pääaineenani liikuntapedagogiikka. Tutkimukseni ja opetukseni ovat kohdistuneet tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen osana ammattiosaamista. Tällä hetkellä syvennän osaamistani erikoistumalla voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi ja prosessikonsultiksi.

Olen työskennellyt kaksi vuosikymmentä Jyväskylän yliopistossa, ensin lehtorina ja opettajankouluttajana. Viimeiset vuodet olen toiminut yliopiston opetuksen kehittämispäällikkönä sekä johtajana laajassa ja pitkäkestoisessa, usean korkeakoulun yhteisessä opiskelijahyvinvointiin liittyneessä kehittämishankkeessa.

Taustaltani olen liikunnan- ja terveystiedon opettaja sekä opinto-ohjaaja. Olen toiminut vuorovaikutustaitojen ja pedagogisen kehittämisen kouluttajana opetus-, koulutus- ja kasvatusalojen lisäksi myös urheiluvalmennuksen ja liikunnan parissa.

Kaikille, jotka toivovat kättä pitempää ihmissuhteisiinsa, olemme yhdessä kollegan kanssa kirjoittaneet Toimiva vuorovaikutus-kirjan.


Missioni on tukea sinua vuorovaikutuksessa kohtaamalla Sinut ja ohjaamalla Sinua taitojen oppimisen tiellä.Kohtaamisessa syntyy jotakin enemmän, kuin mitä sinä ja minä siihen annamme. Syntyy yhteys, vaikka se olisi vain ohikiitävä hetki. Tuosta yhteydestä kasvaa uusia ajatuksia, uusia tekoja. Näin dialogifilosofit ovat minulle opettaneet.

Kohtaamisen hyvää tekevä ihme – sitä haluan kanssasi tavoitella sinun parhaaksesi.

Oma koulutukseni

Liikuntatieteiden tohtori (liikuntapedagogiikka).

Opinto-ohjaaja

Työnohjaaja ja prosessikonsultti
(Suomen Työnohjaajat ry), valmistun 2021

Opettajan pedagogiset opinnot, kasvatustieteen aineopinnot, aikuiskasvatuksen perusopinnot, psykologian perusopintoja, lähiesimiesvalmennus

Gordonin toimivat ihmissuhteet -kurssien kouluttaja

Työkokemus

IDUlla Consulting , yrittäjä, omistaja

Opetuksen kehittämispäällikkö, Jyväskylän yliopisto (JY)

Hankejohtaja OHO! (Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa) -kehittämishankkeessa

Pedagoginen koordinaattori, JY

Liikunnan pedagogiikan lehtori opettajankoulutuslaitoksessa, JY

Suomen Olympiakomitean Valmentajien osaamisohjelma -yhteistyöfoorumin jäsen

Tutkija: tutkimuskohteena tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen ja koulutus (mm. pedagogiset menetelmät) sekä korkeakouluopetuksen kehittäminen

Liikunnan ja terveystiedon lehtori ja opinto-ohjaaja yläkoulussa ja lukiossa

Vuorovaikutustaitojen kouluttajana valmentajien ammattitutkintokoulutuksessa ammattikorkeakouluissa ja urheiluopistoissa sekä urheilun lajiliitoissa

Julkaisuja – ajatuksia ja oppia:


Talvio, M. & Klemola, U. (2017)
Toimiva vuorovaikutus.
Jyväskylä: PS-kustannus

Klemola, U., Ikäheimo, H. & Hämäläinen, T. (toim.) (2020).
OHO-opas – opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin.
Lataa klikkaamalla tästä

Myös Klemola, U. (2020)
Yhteisöllisen pedagogiikan koulutussarja opettajille, ohjaajille ja opiskelijoille.

Virtanen, A., Mäkinen, T., Klemola, U, Lauritsalo, K & Tynjälä, P. (2020)
Arviointi ja palaute oppimista tukemassa. Teoksessa Ilmiömäistä! Ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista.
Lue lisää tästä

Klemola, U. (2009)
Opettajaksi opiskelevien vuorovaikutustaitojen
kehittäminen liikunnan aineenopettajakoulutuksessa.

Studies in sport, physical education and health 139. Jyväskylän yliopisto. Akateeminen väitöskirja.
Lataa klikkaamalla tästä

Blogeja yhteisöllisestä kehittämisestä:

Vieritä ylös