Koulutus- ja konsultaatiopaketit

Kylvä ja kastele: Oppivan yhteisön voima

Tukea vuorovaikutukseen

Etsittekö apua työnne toistuviin vuorovaikutushaasteisiin?

Kaipaatteko tukea työhyvinvointiinne?

Tukea vuorovaikutukseen -koulutus- ja konsultaatiopaketit vahvistavat henkilöstön taitoja kohdata haastavia ihmissuhdetilanteita työssään. Paketti tukee henkilöstöä kahdella tavalla: tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelun sekä haasteellisten kohtaamistilanteiden työnohjauksellisen käsittelyn kautta.
Olennaista koulutus- ja konsultaatiopaketissa on kollegiaalinen tuki, joka vahvistaa toivottua muutosta niin yksilöllisesti kuin yhteisöllisesti. Yhdessä löytyy myös uusia toimintatapoja hyvinvoivaan työarkeen.

Sisältö

  • Sovittava määrä tunne- ja vuorovaikutuskoulutusta; esim. 2x puolipäivää
    • sisältö räätälöidään organisaation tarpeita vastaavaksi
  • Pienryhmäkonsultaatiota
    • Haastavien vuorovaikutustilanteiden käsittelyä työnohjauksellisella otteella ja case-tyyppisesti. Lisäksi sovelletaan ja vahvistetaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen käyttöä.

Perustuu koulutuksen osalta Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin, tunneälytutkimukseen ja dialogiseen ajatteluun.

Työnohjauksellinen konsultaatio toteutetaan voimavarakeskeisesti ja dialogisin periaattein osallistujien toimijuutta tukien ja arvostaen.

Vieritä ylös