Toimiva koulu -ohjaajakoulutus


Haluatko edistää toimivaa vuorovaikutusta oppilaitoksessasi ja pätevöityä tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjaajaksi?

Toimiva koulu -ohjaajakoulutus (5 op)


Toimiva Koulu on opettajille, ohjaajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille suunnattu käytännönläheinen kurssi koulujen ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen edistämiseen.

Toimiva koulu -ohjaajaksi voivat kouluttautua niin alakoulun, yläkoulun kuin toisen asteen opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö samoin kuin korkea-asteen opettajat ja ohjaajat sekä muut kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset. Sopii myös muiden alojen edustajille.

Toimiva koulu -ohjaajakoulutuksessa kehität tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tutustut kurssin materiaaliin ja harjoittelet kurssin ohjaamista. Ohjaajakoulutus pätevöittää sinut ohjaajaksi ja saat oikeudet pitää Toimiva koulu -vuorovaikutuskoulutuksia lisensoidun materiaalin pohjalta.

Toimiva koulu -kurssi kuuluu kansainväliseen Gordonin toimivat ihmissuhteet -kurssiperheeseen. Nämä kurssit ovat yhdysvaltalaisen psykologi Thomas Gordonin luomia, tutkittuja ja vuosikymmenten kokemuksella kehitettyjä vuorovaikutustaitojen koulutuksia. Toimiva koulu -kurssin teoreettinen viitekehys muodostuu Gordonin vuorovaikutusmallista, niin sanotusta käyttäytymisen ikkunasta, johon opiskeltavat vuorovaikutustaidot linkittyvät. Suomessa koulutustoimintaa koordinoi GTIry.

Toimiva koulu tukee oppilaitosten henkilökuntaa ja kasvatusalan ammattilaisia tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa – tule kouluttautumaan ohjaajaksi!

Osaamistavoitteet
Osallistuja…

​- osaa tunnistaa, ilmaista ja kuunnella omia ja toisten tunteita, ilmaista itseään selkeästi sekä ymmärtää aktiivisen kuuntelun merkityksen ihmissuhteissa.
– osaa soveltaa tunteisiin, itseilmaisuun ja kuuntelemiseen liittyviä taitoja tarve- ja arvoristiriitojen käsittelyssä.
– ymmärtää erilaisia vuorovaikutustilanteita ja osaa määritellä ihmiskäsitystään.
– osaa soveltaa oppimaansa ohjausharjoituksissa.
– osaa ratkaista Toimiva koulu -kurssien organisointiin liittyviä kysymyksiä ja soveltaa koulutuksia omalle toimialalleen.

Koulutuksen laajuus ja rakenne

Ohjaajakoulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä. Se koostuu kahdesta lähitapaamisina järjestettävästä koulutusjaksosta, jotka kestävät kolme ja kaksi päivää. Ensimmäisellä jaksolla käymme läpi Toimiva koulu -kurssin sisällöt kokemuksellisen oppimisen keinoin. Toisella jaksolla perehdymme kurssin ohjaamiseen ja harjoittelemme sitä. Lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Kurssin lähijaksojen ja suoritettujen tehtävien jälkeen kouluttaja myöntää arvionsa perusteella osallistujalle ohjaajapätevyyden.

Kouluttajat


Ulla Klemola

LitT, työnohjaaja STOry,
tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja

Tommi Mäkinen

LitM, opettajankouluttaja,
tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja

Paikka: vielä avoin

Hinta: 850€ (sis. alv 24% eli 685,48€+164,52€=850€) sisältäen kurssimateriaalit

Maksut ja peruutusehdot
Kurssi maksetaan ennen kurssin alkua. Peruuttamatta jääneestä osallistumisesta peritään kurssin hinta kokonaisuudessaan. Mikäli osallistuja peruuttaa vähintään 10 päivää ennen kurssin alkua, palautetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Sairaustapauksessa sovitaan osallistumisesta ja maksuista yhdessä.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu Toimiva koulu -ohjaajakoulutukseen täältä.

Idulla yhteistyössä Gordonin toimivat ihmissuhteet ry:n ja Jyväskylän kristillisen opiston kanssa.

Scroll to Top