Toimiva koulu -ohjaajakoulutus


Haluatko edistää toimivaa vuorovaikutusta oppilaitoksessasi ja pätevöityä tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjaajaksi?

Toimiva koulu -ohjaajakoulutus (5 op)

29.-31.1. ja 26.-27.3.2024 Jyväskylän kristillisellä opistolla Jyväskylässä

Toimiva Koulu on opettajille, ohjaajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille suunnattu käytännönläheinen kurssi koulujen ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen edistämiseen.

Toimiva koulu -ohjaajaksi voivat kouluttautua niin alakoulun, yläkoulun kuin lukion opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö samoin kuin korkea-asteen opettajat ja ohjaajat sekä muut kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset.

Toimiva koulu -ohjaajakoulutuksessa perehdyt ja kehität tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tutustut kurssin materiaaliin ja harjoittelet kurssin ohjaamista. Ohjaajakoulutus pätevöittää sinut ohjaajaksi ja saat oikeudet pitää Toimiva koulu -vuorovaikutuskoulutuksia lisensoidun materiaalin pohjalta.

Toimiva koulu -kurssi kuuluu kansainväliseen Gordonin toimivat ihmissuhteet -kurssiperheeseen. Nämä kurssit ovat yhdysvaltalaisen psykologi Thomas Gordonin luomia, tutkittuja ja vuosikymmenten kokemuksella kehitettyjä vuorovaikutustaitojen koulutuksia. Toimiva koulu -kurssin teoreettinen viitekehys muodostuu Gordonin vuorovaikutusmallista, niin sanotusta käyttäytymisen ikkunasta, johon opiskeltavat vuorovaikutustaidot linkittyvät. Suomessa koulutustoimintaa koordinoi GTIry.

Toimiva koulu tukee oppilaitosten henkilökuntaa ja kasvatusalan ammattilaisia tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa – tule kouluttautumaan ohjaajaksi!

Toimiva koulu -ohjaajakoulutuksessa opit  • tunnistamaan, ilmaisemaan ja kuuntelemaan tunteita, ilmaisemaan itseäsi selkeästi, kuuntelemaan toista aktiivisesti sekä käsittelemään tarve- ja arvoristiriitoja rakentavalla tavalla.
  • syventämään ymmärrystäsi vuorovaikutustilanteista, selkiyttämään ihmiskäsitystäsi ja lisäämään itsetuntemustasi.
  • ohjaamaan kokemuksellisten menetelmien avulla opettajia ja kasvatusalan ammattilaisia vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa.
  • järjestämään ja organisoimaan Toimiva koulu -kursseja ja kehittämään niitä omalla toimialallasi ja alueellasi.

Koulutuksen laajuus ja rakenne

Ohjaajakoulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä. Se koostuu kahdesta lähitapaamisina järjestettävästä koulutusjaksosta, jotka kestävät kolme ja kaksi päivää. Ensimmäisellä jaksolla käymme läpi Toimiva koulu -kurssin sisällöt kokemuksellisen oppimisen keinoin. Toisella jaksolla perehdymme kurssin ohjaamiseen ja harjoittelemme sitä. Lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Kurssin lähijaksojen ja suoritettujen tehtävien jälkeen kouluttaja myöntää arvionsa perusteella osallistujalle ohjaajapätevyyden.

Kouluttajat


Ulla Klemola

LitT, työnohjaaja STOry,
tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja

Tommi Mäkinen

LitM, opettajankouluttaja,
tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja

Paikka: Jyväskylän kristillinen opisto, Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä

Hinta: 850€ (sis. alv 24% eli 685,48€+164,52€=850€) sisältäen kurssimateriaalit

Maksut ja peruutusehdot
Kurssi maksetaan ennen kurssin alkua. Peruuttamatta jääneestä osallistumisesta peritään kurssin hinta kokonaisuudessaan. Mikäli osallistuja peruuttaa vähintään 10 päivää ennen kurssin alkua, palautetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Sairaustapauksessa sovitaan osallistumisesta ja maksuista yhdessä.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu Toimiva koulu -ohjaajakoulutukseen täältä.

Idulla yhteistyössä Gordonin toimivat ihmissuhteet ry:n kanssa.

Vieritä ylös